Welkom bij BWW Onderwijsadvies

BWW Onderwijsadvies

BWW Onderwijsadvies adviseert de medewerker in het onderwijs en zoeken samen naar de best passende begeleiding. Kernwaarden: authentiek en nieuwsgierig en met oprechte aandacht. Authentiek: We doen wat we zeggen, we zijn betrouwbaar, geloofwaardig en echt. ‘What you see is what you get’. Nieuwsgierig: we gaan op zoek naar wat iemand of een team beweegt, vanuit welke waarden. Tevens verkennen we nieuwe wegen in een bredere context. Aandacht: we hebben vertrouwen in de klant, ons handelen wordt gestuurd vanuit een oprechte belangstelling en we willen direct aansluiten bij de vraag van de klant.

Erna Broekman

Erna Broekman heeft 15 jaar ervaring alsonderwijsadviseur. Als orthopedagoog heeft zij veel kennis van ontwikkelings– problematiek bij kinderen. Daarnaast heeft ze zich veelvuldig bezig gehouden met het ondersteunen van leraren op gebied van klassenmanagement, gedragsmanagement in de klas en het ondersteunen van IB-ers. De laatste jaren is Erna verder actief op gebied van het begeleiden van (startende) leraren, het begeleiden van intervisiegroepen (PO/VO) en individuele coaching binnen het onderwijs.

Ze is te bereiken via: ebroekman@bww-onderwijsadvies.nl of
M: 06-81818087